Hyvinvointialueet

Tietohallintoyhteistyö AKUSTI

Tietohallintoyhteistyö AKUSTI tukee sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon muutoksia. AKUSTI:ssa tehtävät erilaiset toimenpiteet, kuten projektit, selvitykset ja vaikuttamistyö ovat tarvelähtöisiä ja perustuvat sote-organisaatioista nouseviin yhteisesti edistettäviin kohteisiin. Siihen kuuluvat sairaanhoitopiirit, kuntayhtymät ja kunnat, Hyvil sekä kansallisesti merkittäviä toimijoita, kuten Kela ja THL. Verkoston tehtävänä on koota sairaanhoitopiirien, kuntayhtymien ja kuntien näkemyksiä ja tuoda niitä esille kansallisessa sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämistyössä.

Verkostollamme on jo kokemusta aiemmista sote-uudistuksista ja niiden perusteella AKUSTIssa on tuotettu tukimateriaalia tähän tarpeeseen eri näkökulmista. Kaikki AKUSTIssa tehdyt selvitystyöt ja työkalut löytyvät tällä hetkellä Kuntaliiton verkkosivuilta.

AKUSTI-yhteyshenkilömme:

Hanna Menna

HANNA MENNA
Erityisasiantuntija
+358 9 771 2043, +358 50 448 5140
hanna.menna@hyvil.fi

Marjo Orava

MARJO ORAVA
Erityisasiantuntija
+358 9 771 2259, +358 50 347 3019
marjo.orava@hyvil.fi